Søg i denne blog

24.1.14

Lad os få en digitaliseringsminister

Hvis jeg var statsminister, så ville jeg bruge anbefalingerne fra mit eget IKT-vækstteam som platform for projekt Danmark som d-land. Selvom jeg endnu kun har læst anbefalingerne i et resume skrevet af Berlingskes Thomas Breinstrup, så favner de vidt nok til at tjene som første trædesten i oprettelsen af et digitaliseringsministerium.

Digitaliseringsministeriets to hovedopgaver skal være:

  • at fjerne barriererne for digitalisering i eksisterende og ny lovgivning.
  • at sikre samarbejde på kryds og tværs mellem interessenter om digitalisering.

Begge opgaver er afgørende for at høste gevinsterne af de store investeringer i it og ikke mindst udnytte den parathed til at bruge teknologien, som eksisterer i Danmark.

Det er en kæmpeopgave, fordi en stor del af fundamentet under vores samfund naturligvis ikke er tænkt digitalt. Ved at gøre  nye samarbejder på kryds og tværs i samfundet til en drivkraft i digitaliseringen får vi hurtigere identificeret barriererne for digitalisering og dermed mulighed for at fjerne dem og naturligvis skabe nyt; udvikle Danmark.

Digitaliseringsministeren skal også være det politiske fyrtårn, der sikrer den kulturelle forankring af d-landet. Hvis statsministeren sætter i gang i dag, så er en ti-årig horisont realistisk for transformationen af Danmark til et d-land

På det årlige globale topledermøde i Davos, taler verdens ledere igen om, hvordan digitalisering ændrer verden. I Danmark kan vi gøre noget ved det.

Læs mere:
Berlingske: Nu skal stikket sættes i til det digitale Danmark

Berlingske: Ti anbefalinger fra IKT-vækstteamet

Danmark 3.0: Hjemmeside

World Economic Forum 2014: The New Digital Context


Send en kommentar