Søg i denne blog

22.3.15

Tingenes internet: En gylden mulighed for it-chefer

Håndtering af data fra forbundne enheder i Internet of Things bliver en stadig større udfordring eller mulighed for it-afdelingerne og it-cheferne.


Det er helt naturligt at sætte brugeren i centrum, når vi diskuterer digitalisering.

  • Hvordan anvender vi teknologien til at gøre arbejdet og livet lettere?
  • Hvordan påvirker effektiviseringer og nye arbejdsprocesser vores hverdag?
  • Hvad kan intelligente produkter og digitale services gøre for at øge omsætning og forbedre indtjening?

Derfor er det også helt naturligt, at det de sidste 15 år har været god latin at fokusere på it-chefen og it-afdelingens forretningsforståelse og evner til ikke blot at deltage men også udvikle og måske endda drive dele af forretningsudviklingen. Og sådan er det fortsat.

Men omvendt må den gode latin ikke fjerne fokus fra den databehandling som er rygraden i digitalisering. Faktisk bliver det mere og mere nødvendigt at fokusere på, hvordan data bliver til, opbevares, findes frem, behandles og så videre.

For tingenes internet eller Internet of Things vil i løbet af få år levere data fra sensorer i alle tænkelige og utænkelige enheder og miljøer.

Validering og håndtering af data
Vi er vant til at forholde os til de data, vi selv producerer i form af ord, billeder og lyd. Men i takt med, at fysiske produkter bliver udstyret med sensorer og chip, vil validering og håndtering af data blive en endnu mere krævende opgave.

Formålet med tingenes internet er naturligvis at udnytte data til digitale processer, som gør livet og arbejdet lettere for brugere og borgere og dermed skaber forretning eller services. Selvom internettets store mængder af ustrukturerede data har gjort datamanagement til en selvstændig disciplin, så kradser vi kun lige i overfladen.

IoT backend-services
For i takt med at Internet of Things bliver til virkelighed, dukker de cloudbaserede applikationer op, der gør det muligt at udnytte de mange data fra forbundne enheder til nye applikationer eller digitale services. Jeg havde fornylig lejlighed til se ThingWorx fra automatiseringsgiganten PTC i funktion.

ThingWorx er præcis sådan en IoT backend-service, der gør det nemt og hurtigt at udnytte data fra for eksempel maskiner i produktionen, køretøjer i serviceforretningen, sammen med data fra administrationen og andre tredjeparts data hentet via nettet i nye services, som leveres til andre forbundne enheder eller slutbrugere.

ThingWorx er et eksempel på en intelligent digtial løsning, der vil gøre det muligt og på sigt måske endda nemt for blandt andet produktionsledelsen eller virksomhedens logistikafdeling at udnytte tingenes internet uden at involvere it-afdelingen.

CIO-en midt i forretningsnetværket
Men it-afdelingen og it-chefen har en gylden mulighed for at sætte sig i midten af det store netværk, som en virksomhed er - og som datamanager påvirke digitaliseringen og dermed drive udviklingen af forretningen.

For selvom IDC forudser at 90 procent af data fra forbundne enheder vil blive opbevaret og behandlet i datacentre hos it-service leverandører, så er kvalitetssikringen af både dataproduktion, salg af data, dataindkøb og anvendelsen af data helt centrale funktioner i fremtidens digitale ledelse og forbundet med dyb teknologisk indsigt.

Slå koldt vand i CEO-blodet
Samtidig kan it-chefen også være med til at slå koldt vand i blodet på CEO-en og CFO-en, når begæret efter at revolutioner verden med tingenes internet melder sig. I november skrev PTC topchef James E. Heppelmann sammen med økonomen Michael Porter en artikel i Harvard Business Review med titlen How Smart, Connected Products Are Transforming Competition.

Budskabet er klart: Det er en farlig oversimplificering, at tingenes internet kan ændre alt. For konkurrencens mekanismer gælder stadig.

Banen er med andre ord stadig kridtet op til it-chefer der med en dyb forankring i datamanagement og sund infrastruktur vil arbejde strategisk med forretningen.

Indlægget er blevet bragt som klumme i dagens Computerworld.

15.3.15

Hvordan kan vi kapitalisere ideer?

Mens vi blæser den nye it-boble op, bør vi overveje, hvordan vi i en digital fremtid bedre kan kapitalisere ideer.


Boble; er vel det nye Ulven kommer.

Der er hele tiden en boble som ”nogen” ikke gør noget ved, og som derfor vil briste og potentielt skabe en ny økonomisk krise. Derfor er bobler godt stof.

Men når dette sure opstød er sluppet ud, så er der jo nok noget om snakken.  Version2 skrev i denne uge:

”Vi er helt sikkert inde i en boble, omend den ikke er lige så slem som i 2000,« siger partner i den amerikanske venturefond Spark Capital Todd Dagres til finansmediet Bloomberg.

I løbet af de seneste to år er intet mindre end 50 startups, der har fået finansiering fra amerikanske venturefonde, og hver især er blevet vurderet til at være over én mia. dollars værd.”

Uanset om markerne kan bære de høje vurderinger – eller om de kollapser af denne eller andre grunde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vi i en digital fremtid får hårdt brug for langt bedre at kapitalisere ideer.

Twitter, Uber og lignende ideer skal kunne generere bæredygtig finansiering selvom de ikke leverer en omsætning eller indtjening, der passer ned i markedernes traditionelle tekniske analyser og nøgletal. Her kommer børsmarkederne til kort i dag. Omvendt er der her en rigtig god ide til forretningsudvikling for børserne.

Patenter og rettigheder skal udfordres
Der er behov for at udfordre traditionelle tanker om patenter og rettigheder. I dag har ideer først en monetær værdi, når de føres ud i livet.

Vi skal kunne kapitalisere ideer bæredygtigt meget tættere på undfangelsen, så en ide både kan bruges i løsninger, der genererer masser af omsætning og samtidig bruges i deleøkonomiske løsninger, som skaber værdi af andre veje end de traditionelle monetære.

Serviceorienteringen af erhvervslivet generelt vil bringe ideer i fokus. Og pres fra både hurtigt voksende bobler i den traditionelle økonomi og oprør mod patentregimer fra deleøkonomien kan levere krudtet til at kapitalisere i ideer tidligere og bedre i d-land.