Søg i denne blog

26.3.03

Morgendagens leder og den femte dimension
Softwarehuset SAS Institute og Dagbladet Børsen slog i denne uge pjalterne sammen på en turne, der med henholdsvis morgen- og gå-hjem møder i Odense, Århus og København portrætterede morgendagens ledere i danske virksomheder og organisationer.
Morgendagens leder har overblik, kommunikationstalent og evnen til at leve sig ind i den enkelte medarbejders situation. Kort sagt en holistisk tilgang til ledelse.
Men den holistiske leder har brug for en femte dimension, hvor ledelse og informationsteknologi konvergerer. En dimension hvor uddrag af virksomhedens mange data bliver til håndgribelig viden, som ledelsen kan bruge i den strategisk ledelse, der ligger ovenpå den operationelle ledelse.
Den dimension kan SAS Institute være med til at skabe ved hjælp af deres business intelligence software. Og direktøren for softwarekoncernens danske afdeling Mogens Weinreich understregede i sit indlæg på konferencen, at det er den samlede lederrolle og en videnstrategi, der udgør den femte dimension.

Holdning ikke håndværk
- Ledelse er en holdning. Ikke et håndværk.
Sådan sagde Ole Fogh Kirkeby i sit indlæg på konferencen i København. Han er professor på Institut for Ledelse, politik og filosofi på Handelshøjskolen i København og lagde i sit indlæg vægt på det budskab, som enhver virksomhed skal have i fremtiden.
- Alle virksomheder skal have et budskab. For budskabet er med til at bygge samfundet, som virksomheden befinder sig.
Med andre ord er virksomheden ikke længere bare en juridisk men også en politisk enhed. Det er en af morgendagens ledere helt enig i.
Administrerende direktør Ditlev Engel, H.C. Hempels Skibsfarve Fabrik er født i 1964. Han har været ansat i virksomheden 18 år heraf 12 på poster i udlandet. Sit første lederjob fik han som 29-årig.
- Lyt og tal. Der er en grund til vi har to øre og en mund, sagde han.
- Man kan ikke lede uden at kommunikere. Men omvendt er det de gode resultater, der er din Lincense to Operate som leder, sagde Ditlev Engel.

Undersøgelse
Dagbladet Børsen og analysehuset Greens har lavet en undersøgelse af, hvad morgendagens ledere venter sig af deres fremtidige karriere som topchefer. Undersøgelsen bliver offentliggjort i Dagbladet Børsen fredag den 27. marts 2003.

Links
Dagbladet Børsen
SAS Institute

18.3.03

Krige om vand afløser krige om olie
Selvom verdens befolkning ikke længere vokser med eksplosiv hast, så venter World Water Assesment Programme, at der om 20 år går 7,2 milliarder mennesker rundt på jorden. I samme periode vil den gennemsnitlige vandforsyning pr. mund være faldet med en tredjedel. Og da der både skal bruges vand til landbruget, drikkevand og mange andre menneskelige aktiviteter bliver der kamp om vandet i blandt andet de 215 grænsefloder, som i følge rapporten "Water a world financial issue" fra konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers udgør 32 procent af grænserne mellem verdens lande. Det har foreløbig fået FN til at udpege 300 zoner med potentielle fremtidige vandkonflikter.
Trods det sprængfarlige emne kun 5.700 af de forventede 10.000 delegerede mødt op i den japanske by Kyoto i denne uge, hvor en række FN-organisationer og græsrodsorganisationer for tredje gang holder World Water Forum. Det er usikkerheden om, hvornår krigen i Irak bryder ud og udviklingen herefter, der har lagt låg på World Water Council.
- Vand-krisen og de diskussioner som finder sted på dette forum vil have større effekt på menneskeheden i det 21. århundrede end de nuværende krise i Mellemøsten, siger vice president William Cosgrove fra World Water Council, der er en international tænke tank, som beskæftiger sig med global vand politik.
De 5.700 delegerede skal frem til søndag diskutere mulighederne for løse vandmanglen og identificere de problemer, der kan opstå på grund af vandmangel. For mindst 250 millioner mennesker i 26 lande er mangelen på vand allerede en realitet i følge undersøgelsen fra PricewaterhouseCoopers.
World Water Forum
World Water Council
"Water, a world financial issue" fra PricewaterhouseCoopers