Søg i denne blog

24.1.14

Lad os få en digitaliseringsminister

Hvis jeg var statsminister, så ville jeg bruge anbefalingerne fra mit eget IKT-vækstteam som platform for projekt Danmark som d-land. Selvom jeg endnu kun har læst anbefalingerne i et resume skrevet af Berlingskes Thomas Breinstrup, så favner de vidt nok til at tjene som første trædesten i oprettelsen af et digitaliseringsministerium.

Digitaliseringsministeriets to hovedopgaver skal være:

  • at fjerne barriererne for digitalisering i eksisterende og ny lovgivning.
  • at sikre samarbejde på kryds og tværs mellem interessenter om digitalisering.

Begge opgaver er afgørende for at høste gevinsterne af de store investeringer i it og ikke mindst udnytte den parathed til at bruge teknologien, som eksisterer i Danmark.

Det er en kæmpeopgave, fordi en stor del af fundamentet under vores samfund naturligvis ikke er tænkt digitalt. Ved at gøre  nye samarbejder på kryds og tværs i samfundet til en drivkraft i digitaliseringen får vi hurtigere identificeret barriererne for digitalisering og dermed mulighed for at fjerne dem og naturligvis skabe nyt; udvikle Danmark.

Digitaliseringsministeren skal også være det politiske fyrtårn, der sikrer den kulturelle forankring af d-landet. Hvis statsministeren sætter i gang i dag, så er en ti-årig horisont realistisk for transformationen af Danmark til et d-land

På det årlige globale topledermøde i Davos, taler verdens ledere igen om, hvordan digitalisering ændrer verden. I Danmark kan vi gøre noget ved det.

Læs mere:
Berlingske: Nu skal stikket sættes i til det digitale Danmark

Berlingske: Ti anbefalinger fra IKT-vækstteamet

Danmark 3.0: Hjemmeside

World Economic Forum 2014: The New Digital Context


15.1.14

Digital brugvenlighed er både teknologi og proces

Brugervenlighed er afgørende for, at digitalisering giver nogen mening. Umiddelbart fuldstændigt indlysende. Og så alligevel ikke.

Berlingske har i en række historier valgt at sætte fokus på brugervenligheden i de offentlige digitale løsninger. God vinkel, når vi som samfund nu forlanger, at borgerne skal kommunikere digitalt med det offentlige.

Det er helt afgørende, at denne vigtige diskussion ikke bliver skinger og for eller imod IT.

Digitalisering bliver kun en succes med brugervenlig teknologi og brugervenlige processer.

Der er ingen nemme løsninger.

Artiklerne i Berlingske viser med al ønskelig tydelighed, at den digtiale brugervenlighed lader meget tilbage at ønske. Historien om erfaringerne med den digitale tinglysning er en desideret digital rædselshistorie.

Journalisten bag artiklerne Mette Dahlgaard har valgt at lytte til og bruge Søren Skaarup som kilde. Klog ide.

Med 25 års erfaring i digitalisering, service og kommunikation i det offentlige, blandt andet som chef for Borgerservice i Albertslund Kommune er han i gang med en erhvervs ph.d. om borgernes digitale relationer til myndighederne.

Diskussionen om digital brugervenlighed er afgørende for arbejdet med at udnytte moderne informationsteknologi og gøre Danmark til et d-land - så læs og deltag:

Vi løber panden mod statens digitale mur
Det offentliges IT-systemer: Afvist, afvist, afvist

3.1.14

Tillykke med de 265 år

Berlingske fejrer 265 års fødselsdag - 265 år er jo ingen alder. Det er sejt, at Berlingske er blandt verdens ti ældste aviser og dermed en global kulturbærer af journalistikken.
I lederen hyldes bogtrykker Berling som den visionære iværkstætter, der skabte et medie, som allerede fra starten i 1749 definerede moderne journalistik. Men realiteten er jo også, at forretningsmodellen med journalistiske artikler finansieret af læsere og annoncer først for alvor blev udfordret af markedet igen cirka 250 år efter Berling startede avisen.
Både radio og TV har givet avisen konkurrence undervejs - men slet ikke noget der kunne ændre ved forretningsmodellen. Det gør internettet.
Berlingske kæmper bravt for journalistikken og forsøger at få kvaliteten til at strække på alle platforme. De seneste år har Berlingske stået forrest i den kamp på det danske mediemarked.
Men Danmark er et lille land. Og medievirskomheder kan sjældent levere det afkast af en investering, som aktionærerne i erhvervslivet anno 2014 ønsker sig. Derfor er der stadig brug for en nytænkning af forretningensmodellern i danske medier, hvis der også skal være en markant dansk kulturbærer af journalistikken om 265 år.