Søg i denne blog

13.5.14

Øjenåbner fra EU-domstolen og inspiration fra WEFMens vi i Danmark stadig sunder os ovenpå afsløringerne i data-skandalen (den med Se og Hør, Nets og IBM i hovedrollerne) og overvejer om den danske politiske dagsorden nu i stedet bør domineres af vigtigere [sarkasme!!!] emner som, hvem der køber Lars Løkkes tøj, så er der heldigvis nogen der gør noget ved arbejdet med data-håndtering og -sikkerhed.

EU Domstolen sendte med en ny afgørelse it-branchens opfattelse af søgemaskiner til tælling. Afgørelsen betyder i praksis, at Google og andre søgemaskiner nu skal finde ud, hvordan de vil sikre borgerne i EU retten til få fjernet henvisninger fra søgemaskinen. 

Gamechanger
Financial Times citerer databeskyttelses-advokaten Eduardo Ustaran for at kalde afgørelsen en gamechanger for søgemaskine-giganterne:

"I juridiske terme betyder det, at søgemaskinerne - uanset hvor automatiserede de er - skal opfattes som behandlere af personlige data, med alle de juridiske konsekvenser det har."

Det her bliver møg-besværligt for Google, Yahoo, Microsoft og alle andre med søgemaskiner eller søgeambitioner. Men det viser, at EU Domstolen fortolker de love, som EU-borgernes politikere har lavet som et ønske om at have ret til at blive glemt. En afgørelse der må blive en hjørnesten i ethvert d-lands regulering.

Gentænk personlige data
I den mere akademiske ende af data-håndterings debatten udgav, World Economic Forum (WEF) og A.T. Kearny en rapport baseret på det, WEF kalder en global dialog om, hvordan personlige data gentænkes. Rapporten hedder: "Rethinking Personal Data: A New Lens for Strengthening Trust"

Jeg har ikke læst den endnu, men glæder mig til det. For jeg er sikker på, at rapporten kan være med til inspirere os til den nødvendige regulering af digitaliseringen.

Rapportens nye optik retter sig nemlig mod gennemsigtighed, ansvarlighed og handlekraft, når dt gælder vores personlige data.

Der er masser af god inspiration til politikskabelsen derude, ingen grund til at falde tilbage i traditionelle ligegyldigheder, som statsminister-kandidaternes tøjvalg eller indkøbsvaner (så længe de ikke begår ulovligheder, naturligvis).

12.5.14

Genvej til at starte digitaliseringspolitik
Data-skandalen med Se og Hør, Nets og IBM i centrum har endelig fået Folketingsmedlemmer til at tale om data-sikkerhed, borgenes privatliv og digitalisering i et politisk perspektiv. Det er godt, og nu gælder det bare om at holde fast i den politiske diskussion, når støvet lægger sig, og der ikke kommer nye afsløringer hver dag, men retssystemet tager over.

Amerikansk inspiration
Til inspiration har den amerikanske præsident Obamas særlige rådgiver John Podesta stået i spidsen for en arbejdsgruppe på højt niveau med det formål at beskrive det nye i Big Data, og hvordan potentialet i Big Data kan udnyttes med minimal risiko for borgernes privatliv og amerikanske kerneværdier.

Det er er en flot beskrivelse, som illustrerer vilje til både at tage en teknologiske udvikling, privatliv og demokratiske værdi alvorligt. Jeg glæder mig til at læse hele rapporten, men allerede sammendraget med anbefalingerne er spændende læsning:

Findings of the Big Data and Privacy Working Group Review | The White House

Det er gode anbefalinger, som ikke direkte kan kopieres til en dansk kontekst, men bruges som hurtig inspiration til arbejdet med en egentlig dansk digitaliseringspolitik, der kan tjene som regulatorisk fundament under Danmarks udvikling fra i- til d-land.

Lovgivning om data-tab
Især er anbefalingen af en "data breach legislation" helt central, fordi den skal sikre konsekvenser af dårlig data-moral i form af sanktioner. Men samtidig vil sådan en lov højne data-moralen alene fordi, data nu får en værdi og omgangen med data ikke bare er en leg.

Men helt generelt er sammenkædningen mellem teknologiske fremskridt, privatliv og kulturelle værdier et eksempel til inspiration for Danmark - uanset hvem der sidder på hjørnekontoret i statsministeriet, eller om vi tror på, at amerikanerne faktisk mener det.

Vi har brug for hurtig handling
Vi har brug for både hurtig inspiration og hurtig handling i Danmark. For det er nødvendigt, at arbejde med en digitaliseringspolitik sideløbende med, at politi og domstole gør deres arbejde i data-skandalen med Se og Hør, Nets og IBM i hovedrollen.

The Econmist har iøvrigt skrevet en glimrende artikel om rapporten med titlen Regulating Big Data: Rules for the New Tools Det var her jeg selv via @DigitizeSociety på Twitter blev opmærksom på rapporten.

1.5.14

Træls uge for tech-skrivere og digiteratier
For os tech-journalister og andre digeratier, så er ugens afsløring af Se og Hør-sagen ikke bare en skandale, det  er en professionel krise:

Journalister på et dansk medie har angiveligt brugt kreditkort data fra intetanende brugere som kildemateriale. Kildemateriale som angiveligt er stjålet fra en global it-leverandør, som håndterer data for finanshuset, der leverer de intetanende brugeres økonomiske transaktioner.

Selv uden beskrivende tillægsord får sagens problemer i både journalistik og digitalisering det til at vende sig i maven på mig. Som stod jeg i et andet rum og lyttede på larmen inde ved siden af velvidende, at i samme sekund jeg åbner døren og siger, hvad foregår der her, så påtager jeg mig en del af ansvaret for at gøre noget ved situationen.

Well måske er det på tide: Legen er slut. Nu skal der ryddes op.

Analysen fra Pittelkow & Jespersen
Billedet på legen stammer fra Ralf Pittelkow og Karen Jespersens analyse i deres eget medie "Den Korte Avis". Jeg får "Den Korte Avis" leveret hver dag i min indbakke og kan næsten ikke klare det konstante fokus på at nedgøre folk med anden etnisk baggrund end kødfarvet, men læser med fryd Pittelkow og Jespersens begavede og skarpe analyser - også denne om Se og Hør-sagen.

Tillad mig at citere, det jeg opfatter som kernen i analysen:

"Stadig oftere ser man folk opføre sig, som om det, de laver, bare er noget, de leger. Ungdommelige politikere løber for eksempel rundt på Christiansborg og leger politik. Journalister leger ”hold-kæft-hvor-tager-vi-fusen-på-de-kendte-og-kongelige”.
Denne attitude er produktet af et samfund, hvor det, man gør, ofte er uden konsekvenser. I skolen har det for eksempel ikke de store konsekvenser at larme i timerne eller lade være med at lave lektier.
Sådan får man indarbejdet den opfattelse, at man ikke behøver at vise ansvar og alvor – for slet ikke at tale om dårlig samvittighed. Når man dummer sig eller forbryder sig forventer man, at det er ret konsekvensløst. ”Det er bare noget, vi leger”.
It-manden og personer på SE OG HØR har formentlig begået noget kriminelt. Men de har optrådt, som om den tanke ikke rigtig er faldet dem ind. De har taget for givet, at der ikke lå nogen straf og ventede på dem."

Hverken journalistik eller digitalisering er en leg - det er der forresten ikke ret meget der er.

Men især digitaliseringen forandrer i disse år helt grundlæggende den måde, vi gør ting på i både privat- og arbejdsliv. Og konsekvenserne af manglende omhu, hvad enten det er i planlægningen, driften eller sikkerheden har konsekvenser for menneskers liv fra de helt overordnede rammevilkår til det helt bogstavelige fysiske liv i for eksempel sundhed, trafik og så videre.

Vær gode samfundsborgere
Men hvad kan vi gøre, når vi så står i døråbningen og råber: Hvad foregår der her?

Vi kan forvente af andre og så i øvrigt selv være gode samfundsborgere. For samfund består af mennesker der handler - gode og dårlige handlinger konstituerer tilsvarende samfund.

Det handler sådan set bare om at tænke sig om og være ordentlig. Med andre ord om moral; moral formet af klassiske dyder, som for eksempel respekt, omhu, flid, ydmyghed men sandelig også mod til at stå ved og tage ansvaret for egne holdninger og handlinger. Hver eneste dag.

Lev efter et motto
Et motto bruges til at beskrive dit værdigrundlag. Mit motto er Flid, Nysgerrighed, Integritet.

Det er jo ikke sjovt, rart eller nice. Men det skal det sådan set heller ikke være, for livet er alvor og højtideligt og skal efter min mening leves i ånden fra  Piet Heins gruk:

Den, som tar / spøg for spøg / og alvor kun alvorligt / han og hun / har faktisk fattet / begge dele dårligt.